×

Dolar/TL

-

Euro/TL

-

Gram Altın

-

Sanayi üretimi beklenenden hızlı daraldı..

<p style="text-align:justify"><strong>&Ccedil;in&rsquo;in sanayi &uuml;retiminde toparlanma sinyalleri..</strong></p> <p style="text-align:justify">Koronavir&uuml;s salgınının başlangı&ccedil; noktası olan &Ccedil;in&#39;de nisan ayında sanayi &uuml;retimi 1,5 artışlık beklentiye karşılık yıllık bazda y&uuml;zde 3,9 y&uuml;kseldi. Bu, 2020 yılında ger&ccedil;ekleşen ilk artış oldu. Diğer yandan perakende satışlar ise y&uuml;zde 6 d&uuml;ş&uuml;ş beklentisinden daha k&ouml;t&uuml; bir gelerek y&uuml;zde 7,5 geriledi. Sabit varlık yatırımları yılın ilk d&ouml;rt ayında y&uuml;zde 10,3 azalarak Ocak- Mart d&ouml;nemindeki y&uuml;zde 16,1&rsquo;lık gerilemeden hafif toparlandı.</p> <p style="text-align:justify"><strong>Sanayi &uuml;retiminde beklentilerin &uuml;zerinde daralma..</strong></p> <p style="text-align:justify">T&Uuml;İK verilerine g&ouml;re sanayi &uuml;retimi yıllık %2,0, aylık % 7,1&nbsp; azaldı. Tahminlerden fazla d&uuml;şen sanayi &uuml;retim verisinin alt kalemlerine bakıldığında madencilik ve taş ocaklığı sekt&ouml;r&uuml;nde y&uuml;zde 5,6, imalat sanayinde y&uuml;zde 1,9, enerji sekt&ouml;r&uuml;nde ise y&uuml;zde 0,9 daralma g&ouml;z&uuml;k&uuml;yor. Martın ikinci yarısında etkisini g&ouml;steren koronavir&uuml;s salgınının &uuml;retime etkisi nisan ve mayıs ayı verileri ile daha belirgin g&ouml;zlemlenecek.</p> <p style="text-align:justify"><strong>T&uuml;rk &ccedil;eliğine haksız rekabet soruşturması..</strong></p> <p style="text-align:justify">Avrupa &Ccedil;elik &Uuml;reticileri Birliğinin şikayetiyle AB, T&uuml;rkiyeli &uuml;reticilere piyasa fiyatının &ccedil;ok altında &ccedil;eliği Avrupa&rsquo;ya ucuz fiyatla sattıkları iddiasıyla anti-damping soruşturması a&ccedil;tı. Br&uuml;ksel&#39;den yapılan a&ccedil;ıklamaya g&ouml;re kurulan komisyon T&uuml;rkiye&#39;nin Avrupa Birliği&#39;ne fiyat kırarak ihracat yapıp yapmadığını inceleyecek. Avrupa Birliği kuralları &ccedil;er&ccedil;evesinde komisyonun karar vermesi i&ccedil;in sekiz aylık bir s&uuml;reye ihtiyacı var. Karar doğrultusunda T&uuml;rkiye &ccedil;eliğine ek vergi getirilmesi g&uuml;ndeme gelebilir.</p> <p style="text-align:justify"><strong>Akaryakıtta &ccedil;ifte indirim..</strong></p> <p style="text-align:justify">Ge&ccedil;tiğimiz g&uuml;nlerde benzine gelen 19 kuruşluk indirimin ardından d&uuml;n gece yarısından itibaren ge&ccedil;erli olmak &uuml;zere benzin ve motorin fiyatlarında indirime gidildi. S&ouml;z konusu indirim benzinde pompa fiyatlarına ortalama 7 kuruş, motorinde ise 12 kuruş olarak yansıdı. Buna g&ouml;re, benzinin litresi İstanbul&#39;da 5,47 liradan 5,40 liraya, motorinin litresi İstanbul&#39;da 5,28 liradan 5,16 liraya indi.</p> <p style="text-align:justify"><strong>Merkez Bankası beklenti anketi takip edilecek..</strong></p> <p style="text-align:justify">Bug&uuml;n T&uuml;rkiye&rsquo;de TCMB beklenti anketi ve konut satış istatistikleri izlenecek. Yurt dışında ise ABD&#39;de sanayi &uuml;retimi, Euro B&ouml;lgesi ve Almanya&#39;da b&uuml;y&uuml;me rakamları takip edilecek.</p>