×

Dolar/TL

-

Euro/TL

-

Gram Altın

-

Net asgari ücret 2.825,90 TL oldu

<p><strong>ABD&rsquo;de savunma b&uuml;t&ccedil;esi onaylandı</strong></p> <p>ABD Temsilciler Meclisi, Trump&rsquo;ın veto ettiği 2021 savunma b&uuml;t&ccedil;esi tasarısını yeniden onayladı. Tasarının bir sonraki adresi Senato olurken, burada da Trump&#39;ın veto yetkisini aşacak şekilde en az 3&#39;te 2 &ccedil;oğunlukla ge&ccedil;mesi bekleniyor. 740 milyar dolarlık savunma b&uuml;t&ccedil;e tasarısı Kongre&#39;nin her iki kanadından da bu şekilde ge&ccedil;mesi durumunda yasalaşacak. Savunma Bakanlığı i&ccedil;in 635,5 milyar doları temel b&uuml;t&ccedil;e, 69 milyar doları savaş fonu, 8,9 milyar doları ise tasarının yetki alanları dışındaki savunmaya ilişkin harcamalar olmak &uuml;zere 713,4 milyar dolar b&uuml;t&ccedil;e ayrılıyor. Ayrıca Enerji Bakanlığı b&uuml;t&ccedil;esi altında, n&uuml;kleer kapasiteye ilişkin savunma harcamaları i&ccedil;in 26,6 milyar dolar b&uuml;t&ccedil;e belirleniyor.</p> <p><strong>Net asgari &uuml;cret 2.825,90 TL oldu</strong></p> <p>Yeni yıla yaklaşırken asgari &uuml;cret g&ouml;r&uuml;şmeleri de nihayete kavuştu. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren ge&ccedil;erli olacak asgari &uuml;cret br&uuml;t 3.577,50 TL, net 2.825,90 TL olarak belirlendi. B&ouml;ylece net asgari &uuml;cret ge&ccedil;en yıla g&ouml;re %21,56 oranında yani 500 TL artmış oldu. T&Uuml;İK&rsquo;in yaptığı hesaplamada asgari &uuml;cretin yıllık %20 artışla 2.792 TL olacağı &ouml;ng&ouml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;. Asgari &uuml;cretin işverene maliyeti ise primler eklendiğinde toplam 4.203 TL.</p> <p><strong>76 milyar liralık bor&ccedil; yapılandırıldı</strong></p> <p>Gelir İdaresi Başkanlığından elde edilen bilgiye g&ouml;re bor&ccedil; yapılandırmaları i&ccedil;in 6 milyon 575 m&uuml;kellef başvuruda bulundu. Vergi ve diğer bazı alacakların yapılandırılması amacıyla &ccedil;ıkarılan d&uuml;zenleme kapsamında bug&uuml;ne kadar, 40 g&uuml;nl&uuml;k s&uuml;re&ccedil;te 76 milyar 45 milyon 643 bin liralık alacak yapılandırıldı. M&uuml;kellefler, bug&uuml;ne kadar 1 milyar 280 milyon lira &ouml;deme yaptı. Yapılandırılan bor&ccedil;ların peşin olarak 1 Şubat 2021&#39;e kadar &ouml;denmesi halinde, hesaplanan Yİ-&Uuml;FE tutarından %90, idari para cezalarının aslından %25 indirim yapılıyor.</p> <p><strong>Bazı &uuml;r&uuml;nlerde g&uuml;mr&uuml;k sıfırlandı</strong></p> <p>Resmi Gazete&#39;de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine g&ouml;re telefon cihazlarının ve motorlu taşıtların imaline mahsus bazı batarya ve ak&uuml; &ccedil;eşitlerinde g&uuml;mr&uuml;k vergisi 15 Şubat 2022 tarihine kadar sıfırlandı. Karar, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren ge&ccedil;erli olacak.</p> <p><strong>K&uuml;resel g&uuml;ndem sakin</strong></p> <p>Bug&uuml;n T&uuml;rkiye g&uuml;ndeminde ekonomik g&uuml;ven endeksi yer alacak. K&uuml;resel piyasalarda ise tatil sakinliği yaşanıyor.</p>