×

Dolar/TL

-

Euro/TL

-

Gram Altın

-

AB ekonomisi 2020’de yüzde 6,2 daraldı

<p style="margin-left:.5in">&nbsp;</p> <p><strong>AB ekonomisi 2020&rsquo;de y&uuml;zde 6,2 daraldı</strong></p> <p>Avrupa İstatistik Ofisi&rsquo;nin verilerine g&ouml;re b&ouml;lgede mevsimsellikten arındırılmış Gayri Safi Yurt i&ccedil;i Hasıla, 2020&#39;nin 4. &ccedil;eyreğinde bir &ouml;nceki &ccedil;eyreğe kıyasla %0,7, 2019&rsquo;un aynı d&ouml;nemine g&ouml;re ise %4,9 daraldı. AB&#39;de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2020&#39;nin 4. &ccedil;eyreğinde &ouml;nceki &ccedil;eyreğe kıyasla %0,5, 2019&rsquo;un 4. &ccedil;eyreğine g&ouml;re de %4,6&#39;lık d&uuml;ş&uuml;ş kaydetti. B&ouml;ylece, Kovid-19 salgınının etkisiyle 2020 yılı genelinde AB ekonomisi %6,2, Euro B&ouml;lgesi de %6,6 k&uuml;&ccedil;&uuml;ld&uuml;.</p> <p><strong>G&uuml;ney Afrika&rsquo;da 100 yılın en sert daralması</strong></p> <p>Koronavir&uuml;s karantinalarının &uuml;retim ve ticareti vurduğu G&uuml;ney Afrika&rsquo;da ekonomi 2020&rsquo;de 100 yılın en sert daralmasını kaydetti. 2019 yılında %0,2 b&uuml;y&uuml;yen &uuml;lke ekonomisi 2020&rsquo;nin tamamında %7 k&uuml;&ccedil;&uuml;ld&uuml; ve 1920&rsquo;den beri g&ouml;r&uuml;len en sert daralmayı işaret etti. Birinci D&uuml;nya Savaşı sonrası d&ouml;nemde ekonomi %11,9 k&uuml;&ccedil;&uuml;lm&uuml;şt&uuml;.</p> <p><strong>OECD b&uuml;y&uuml;me beklentisini iki katına &ccedil;ıkardı</strong></p> <p>OECD, d&uuml;nya ve T&uuml;rkiye i&ccedil;in b&uuml;y&uuml;me beklentilerini y&uuml;kseltti. D&uuml;nya ekonomisi i&ccedil;in daha &ouml;nce %4,2 olarak a&ccedil;ıkladıkları 2021 b&uuml;y&uuml;me beklentisini %5,6&rsquo;ya taşırken 2022 yılı i&ccedil;in %3,7 olan beklentiyi %4 olarak g&uuml;ncelledi. T&uuml;rkiye ekonomisi i&ccedil;in 2021 b&uuml;y&uuml;me beklentisi %2,9&rsquo;den %5,9&rsquo;a y&uuml;kseltilirken %3,2 olan 2022 b&uuml;y&uuml;me oranı %3&rsquo;e indirildi. Kurum ayrıca k&uuml;resel ekonomik toparlanmanın 2021 ortalarında salgın &ouml;ncesi seviyelere d&ouml;nebileceğini belirtirken iyileşen ekonomik g&ouml;r&uuml;n&uuml;me rağmen &ouml;zellikle gelişen &uuml;lkelerin salgın &ouml;ncesi seviyelere 2022&rsquo;ye kadar ulaşamayacağını ifade etti. T&uuml;rkiye&#39;nin gelişen &uuml;lkeler arasında bir istisna olduğunu vurgulayan kurum, &uuml;lkenin 2020&rsquo;nin 2. yarısında hızlı toparlanma yaşadığını belirtti.</p> <p><strong>Fitch yıl sonu enflasyon beklentisini a&ccedil;ıkladı</strong></p> <p>Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, T&uuml;rkiye&rsquo;de enflasyonun 2021 yılının sonunda %11&#39;e, 2022 yılının sonunda da %9,2 seviyesine gerilemesinin beklendiğini a&ccedil;ıkladı. Fitch Ratings Direkt&ouml;r&uuml; Winslow a&ccedil;ıklamasında, kurda son d&ouml;nemdeki değer kaybından dolayı T&uuml;rkiye&#39;de enflasyon baskılarının arttığını vurguladı.</p> <p><strong>İşsizlik oranı a&ccedil;ıklanacak</strong></p> <p>Bug&uuml;n yurti&ccedil;inde istihdam g&ouml;stergeleri ve inşaat maliyet endeksinin a&ccedil;ıklanması bekleniyorken k&uuml;resel g&uuml;ndemde ABD enflasyonu &ouml;n plana &ccedil;ıkacak.</p>